Zorgverzekering 2022

In 2022 heeft iedereen recht op vergoeding voor psychologische hulp in de voormalige basis GGZ vanuit de basisverzekering. Damering Psychologen werkt samen met alle zorgverzekeraars, zie onderstaande lijst

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt ieder jaar een kostprijs vast voor de verschillende zorgprestaties in de voormalige Basis-GGZ. Dit zijn vaste bedragen die voor alle zorgverzekeraars gelden. De nota’s van de behandeling worden door ons via VECOZO beveiligd en online bij de zorgverzekering ingediend. Facturering vindt maandelijks plaats. Wanneer nog geen aanspraak is gedaan op het eigen risico zal bij de afrekening altijd eerst het eigen risico worden aangesproken voordat de zorgverzekeraar overgaat tot volledige vergoeding. In 2022 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-.

Lijst met zorgverzekeraars met wie in 2022 een behandelovereenkomst is gesloten:

  • a.s.r: a.s.r., Ditzo.
  • Achmea: De Friesland, FBTO, Interpolis., Prolife, Zilveren Kruis ZieZo, Zilveren Kruis, volmacht Aon, zorgcollectief Studenten Goed Verzekerd.
  • CZ Zorgverzekeraar: CZ, CZ direct, Just, Nationale Nederlanden, OHRA, zorgcollectief PZP.
  • DSW: DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente Zorgverzekeraar, SZVK.
  • Eno: Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect.
  • Eurcare: volmacht Aevitae.
  • Menzis: Menzis, Anderzorg, Vink Vink, Hema, zorgcollectief PMA.
  • ONVZ: Jaaah., ONVZ, PNO zorg, VvAA.
  • VGZ: Bewuzt, IZA, IZZ, Promovendum, UMC Zorgverzekering, zorgcollectief United Consumers, Unive, VGZ, ZEKUR.
  • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid, AZVZ.

Klik op de volgende link voor het volledige overzicht: www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/damering-psychologen

Voor cliënten met een polis anders dan Natura of Restitutie: neem eerst contact op met uw zorgverzekeraar en informeer of een behandeling bij Damering Psychologen vanuit uw verzekering wordt vergoed.

error: Content is protected !!