Zorgverzekering 2022

Belangrijke Informatie voor VGZ verzekerden:

Een aantal zorgverzekeraars hanteren een zorgkostenplafond of omzetmaximum. Dat wil zeggen dat de zorgverlener/psycholoog alleen voor het door de zorgverzekeraar vastgestelde bedrag zorg mag verlenen aan verzekerden bij VGZ. Het bedrag dat door VGZ ter beschikking is gesteld voor 2022 is al volledig verbruikt. Reden hiervoor is een aanhoudende grote drukte in de GGZ en het grote aantal VGZ verzekerden en verzekerden van UMC, IZA, Univé, Zekur, Bewuzt, IZZ, Promovendum, United Consumers, die onder het label van VGZ werken en die om hulp vragen.

VGZ heeft in een berichtgeving van 6 juli jl. het volgende laten weten: “VGZ verwacht van u (zorgverlener) een gelijkmatige spreiding van het leveren van zorg over het gehele contractjaar. Dit betekent dat u (zorgverlener) tot en met het tweede kwartaal van 2022 al meer zorg hebt verleend dan wij op basis van gelijkmatige spreiding zouden verwachten”.

In dezelfde berichtgeving van 6 juli 2022 geeft VGZ aan het probleem als volgt op te willen lossen: “Lopende behandelingen gaan gewoon door, lopende behandelingen mogen niet worden afgebroken. Daarnaast dient u (zorgverlener) nieuwe aanmeldingen van restitutieverzekerden in behandeling te nemen, zij moeten namelijk altijd bij de zorgaanbieder van hun keuze terecht kunnen. Nieuwe aanmeldingen van naturaverzekerden kunt u (zorgverlener) doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder in de regio die daar nog ruimte voor heeft. Ook kunt u naturaverzekerden doorverwijzen naar onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling, zodat we (VGZ) een passend alternatief kunnen organiseren”.

Het blijkt al jaren dat het zorgkostenplafond van VGZ allesbehalve toereikend is om alle VGZ verzekerden te behandelen. In de afgelopen jaren heeft VGZ zich geleverde behandelingen boven het omzetplafond terug laten betalen door de zorgverleners/psychologen.

Doorverwijzing van naturaverzekerden van VGZ blijkt in deze regio moeizaam. Andere zorgverleners in de GGZ zitten met vergelijkbare problemen.

Wat betekent dit voor Damering Psychologen:

Vanaf september 2022 is het niet meer mogelijk voor VGZ verzekerden en voor onder VGZ werkende labels zoals UMC, IZA, Univé, Zekur, Bewuzt, IZZ, Promovendum, United Consumers, een afspraak voor 2022 in te plannen. VGZ geeft aan dat restitutieverzekerden voorrang moeten hebben gezien hun polisvoorwaarden.

Naturaverzekerden worden gevraagd om met de zorgbemiddeling telefoon: 088 1311611, ma – vr 8.30 tot 17.00 contact op te nemen.

Voor meer informatie klik op de volgende link voor VGZ: https://www.vgz.nl/zorg-regelen/zorgzoeker/omzetplafonds

 

Zorgverzekering 2022

In 2022 heeft iedereen recht op vergoeding voor psychologische hulp in de kortdurende generalistische GGZ vanuit de basisverzekering. Damering Psychologen werkt samen met alle zorgverzekeraars, zie onderstaande lijst

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt ieder jaar een kostprijs vast voor de verschillende zorgprestaties in de kortdurende generalistische GGZ. Dit zijn vaste bedragen die voor alle zorgverzekeraars gelden. De nota’s van de behandeling worden door ons via VECOZO beveiligd en online bij de zorgverzekering ingediend. Facturering vindt maandelijks plaats. Wanneer nog geen aanspraak is gedaan op het eigen risico zal bij de afrekening altijd eerst het eigen risico worden aangesproken voordat de zorgverzekeraar overgaat tot volledige vergoeding. In 2022 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-.

Lijst met zorgverzekeraars met wie in 2022 een behandelovereenkomst is gesloten:

  • a.s.r: a.s.r., Ditzo.
  • Achmea: De Friesland, FBTO, Interpolis., Prolife, Zilveren Kruis ZieZo, Zilveren Kruis, volmacht Aon, zorgcollectief Studenten Goed Verzekerd.
  • CZ Zorgverzekeraar: CZ, CZ direct, Just, Nationale Nederlanden, OHRA, zorgcollectief PZP.
  • DSW: DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente Zorgverzekeraar, SZVK.
  • Eno: Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect.
  • Eurcare: volmacht Aevitae.
  • Menzis: Menzis, Anderzorg, Vink Vink, Hema, zorgcollectief PMA.
  • ONVZ: Jaaah., ONVZ, PNO zorg, VvAA.
  • VGZ: Bewuzt, IZA, IZZ, Promovendum, UMC Zorgverzekering, zorgcollectief United Consumers, Unive, VGZ, ZEKUR.
  • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid, AZVZ.

Klik op de volgende link voor het volledige overzicht: www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/damering-psychologen

Voor cliënten met een polis anders dan Natura of Restitutie: neem eerst contact op met uw zorgverzekeraar en informeer of een behandeling bij Damering Psychologen vanuit uw verzekering wordt vergoed.

error: Content is protected !!