Tarieven 2024

Tarieven Nederlandse Zorgautoriteit NZa 2024

Het bekostigingssysteem voor de GGZ is vastgesteld in het Zorgprestatiemodel. Op de volgende website https://www.zorgprestatiemodel.nl/ kunt u meer lezen over de bekostiging van de GGZ.

De Nederlandse Zorgautoriteit NZa heeft voor 2024 de volgende tarieven vastgesteld voor de kortdurende generalistische GGZ. De onderstaande codes zijn de door Damering Psychologen meest gebruikte tarieven. Voor de volledige lijst met NZa tarieven verwijs ik u naar de NZa tarievenzoeker https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Wanneer nog geen aanspraak is gemaakt op het eigen risico zal altijd eerst het eigen risico worden aangesproken voordat de zorgverzekeraar overgaat tot volledige vergoeding. In 2024 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-. Het eigen risico wordt verrekend per kalenderjaar. Dit betekent dat de verrekening van het eigen risico plaats vind in elk jaar dat u onder behandeling bent.

ProductcodePrestatieMaximumtarief
CO0302Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Diagnostiek 30 minuten114.20
CO0367Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Behandeling 30 minuten95.67
CO0562Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Diagnostiek 60 minuten183.44
CO0627Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Behandeling 60 minuten161.46
OV0018Schriftelijke informatieverstrekking aan derden104.69
OV0007Intercollegiaal Overleg Kort25.05
OV0008Intercollegiaal Overleg Lang76.35

 

Damering Psychologen Particulier Tarieven 2024

Van de volgende producten zijn de tarieven per 1-1-2024 gewijzigd.

Consult psycholoog€ 125.-
Bedrijfs- en personeelsadvies€ 125,-

Wanneer u zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt zijn wij genoodzaakt de kosten van het gemiste consult bij u in rekening te brengen. Wij hanteren hiervoor het particuliere tarief van € 125.00 euro per gemiste afspraak. Niet nagekomen afspraken worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

error: Content is protected !!