Beoordeling door cliënten

Sinds 2016 is Damering Psychologen lid van de Stichting ‘Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ’ (Stichting KiBG) https://www.kibg.nl/ en drager van het Keurmerk in de basis GGZ.

Wij zijn onderscheiden met het KiBG “Gouden Randje” voor 2024. Het Gouden Randje wordt uitgereikt uit aan de ‘meest gewaardeerde’ keurmerkdragers. Klik hier voor meer informatie: Extra erkenning keurmerkdragers KiBG

Damering Psychologen is verplicht het GGZ Kwaliteitsstatuut van de praktijk te publiceren. Op het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om kortdurende geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren. Klik hier om het Kwaliteitsstatuut te openen.

Resultaten – Cliëntervaringen 2023

Damering Psychologen hecht veel waarde aan de feedback van zijn cliënten. Circa 90% van de cliënten vult bij beëindiging van de behandeling anoniem een beoordelingsvragenlijst CQI (Consumer Quality Index ambulant) in. Met de Consumer Quality Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënt gemeten. De gemiddelde waardering van alle clienten is een 9.

De scores van de CQ-index voor 2023, tot zover de behandelingen zijn afgesloten tot 31-12-2023:

  • Bejegening (1-5): 4.9
  • Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4.9
  • Samen beslissen (1-5): 4,9
  • Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 4.9
  • Uitvoering behandeling (1-5): 4.8
  • Rapportcijfer (0-10): 9

Voor 2024 gaan wij ons best doen om de standaard dienstverlening op een hoog niveau te houden. De feedback vanuit de meting is een belangrijke indicator hiervoor.

Cliënten hebben daarnaast altijd de mogelijkheid om Damering Psychologen online te beoordelen via Zorgkaart Nederland. Voor het jaar 2023 was de gemiddelde waardering van cliënten een 9.8!

error: Content is protected !!