Beoordeling door cliënten

Sinds 2016 is Damering Psychologen lid van de Stichting ‘Keurmerk in de Basis GGZ’ (Stichting KiBG) https://kibg.nl/inzicht-geven/keurmerk-bggz/ en drager van het Keurmerk in de basis GGZ.

Voor de periode 2017/2018 en 2018/2019 kreeg Damering Psychologen het ‘KiBG keurmerk met een Gouden Randje’ toegekend. https://kibg.nl/inspireren/het-gouden-randje/

Damering Psychologen is verplicht het GGZ Kwaliteitsstatuut van de praktijk te publiceren. Op het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren. Klik hier om het Kwaliteitsstatuut te openen.

Damering Psychologen hecht veel waarde aan de feedback van zijn cliënten. Circa 90% van de cliënten vult bij beëindiging van de behandeling anoniem een beoordelingsvragenlijst CQI (Consumer Quality Index ambulant) in. Met de Consumer Quality Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënt gemeten. De gemiddelde waardering van alle clienten over 2018 is een 9,5.

Cliënten hebben daarnaast altijd de mogelijkheid om Damering Psychologen online te beoordelen via Zorgkaart Nederland, de links daarvoor vindt u hieronder.