Beoordeling door cliënten

Sinds 2016 is Damering Psychologen lid van de Stichting ‘Keurmerk in de Basis GGZ’ (Stichting KiBG) https://kibg.nl/inzicht-geven/keurmerk-bggz/ en drager van het Keurmerk in de basis GGZ.

Voor de periode 2017/2018 en 2018/2019 kreeg Damering Psychologen het ‘KiBG keurmerk met een Gouden Randje’ toegekend. www.kibg.nl/goudenrandje

Damering Psychologen is verplicht het GGZ Kwaliteitsstatuut van de praktijk te publiceren. Op het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren. Klik hier om het Kwaliteitsstatuut te openen.

 

Resultaten – Cliëntervaringen 2021

Damering Psychologen hecht veel waarde aan de feedback van zijn cliënten. Circa 90% van de cliënten vult bij beëindiging van de behandeling anoniem een beoordelingsvragenlijst CQI (Consumer Quality Index ambulant) in. Met de Consumer Quality Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënt gemeten. De gemiddelde waardering van alle clienten over 2018 en 2019 is een 9.5.

De scores van de CQ-index voor 2021, tot zover de behandelingen zijn afgesloten tot 31-12-2021:

  • Bejegening (1-5): 4.8
  • Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4.7
  • Samen beslissen (1-5): 4,8
  • Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 4.8
  • Uitvoering behandeling (1-5): 4.8
  • Rapportcijfer (0-10): 9.2

Voor 2022 gaan wij ons best doen om de standaard dienstverlening op een hoog niveau te houden. De feedback vanuit de meting is een belangrijke indicator hiervoor.

Cliënten hebben daarnaast altijd de mogelijkheid om Damering Psychologen online te beoordelen via Zorgkaart Nederland. Voor het jaar 2021 was de gemiddelde waardering van cliënten een 9.5!

error: Content is protected !!