Behandelplan

In de intake wordt uw probleem in kaart gebracht. De intake is tegelijk ook de start van het behandeltraject. Aansluitend zal een eerste indicatie en een voorlopig plan van aanpak met u worden besproken. De correspondentie naar de huisarts/verwijzer zal in het kader van de AVG wetgeving met u worden besproken tijdens het intakegesprek.

In het behandelplan staat een aantal punten:

 • Probleemanalyse.
 • Behandeldoelen op korte en lange termijn.
 • De therapievorm.*
 • Startdatum van de therapie en evaluatie momenten.
 • Nog relevante te bespreken onderwerpen en thema’s.
 • Terugvalpreventie.

Onderdeel van de behandeling zijn:

 • Effectmeting bij start en einde van de behandeling door een Rating Outcome Monitoring (ROM) instrument (vragenlijst), en bij afronden is er ook een Klanttevredenheidsonderzoek. Het staat u natuurlijk vrij om zelf te beslissen of u deze lijsten wel of niet in wilt vullen.
 • Ook zijn er regelmatig evaluatiemomenten tijdens de therapie.

*De meest gekozen therapievormen zijn:

  • Cognitieve Gedragstherapie. (CGT)
  • Oplossingsgerichte Therapie. (OT)
  • Inzicht-gevende Therapie.
  • Acceptatie en Commitment Therapie. (ACT)
  • e-Health. Behandelingen via e-Health zijn in combinatie met consulten of therapie ondersteunend.

e-Health – thuis verder aan de slag

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat u zelf ook actief aan de slag kan en gaat. Daarin ondersteunen we u graag. Dat doen we met eHealth: apps en modules waarmee u thuis, via internet, aan de slag kan met oefeningen, tips en informatie.

U krijgt dus huiswerk mee. Uw behandelaar geeft u in de modules ook feedback, zodat zowel u als de behandelaar bij de volgende afspraak alweer een paar stappen verder bent dan aan het einde van de vorige afspraak.

​Voor onze eHealth-modules maken wij gebruik van het aanbod van Therapieland. Eventuele apps zoeken we altijd uit passend bij u en uw doelen. Heeft u zelf apps of informatie gevonden? Leg het gerust voor aan uw behandelaar – we kijken dan samen of en hoe dit een plek kan krijgen binnen uw behandeling.

Kwaliteitsstandaarden voor de GGZ

Er zijn wetenschappelijke inzichten over welke behandeling wel en welke niet werkt opgenomen in de kwaliteitsstandaarden van de GGZ. Ik maak gebruik van de kennis uit de volgende GGZ kwaliteitsstandaarden met de kennis over en van u om tot een effectieve en passende behandeling te komen.

Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan wordt een afspraak gemaakt voor het eerste behandelconsult.

error: Content is protected !!