Behandelplan

In de intake wordt uw probleem in kaart gebracht. De intake is tegelijk ook de start van het behandeltraject. Aansluitend zal een eerste indicatie en een voorlopig plan van aanpak met u worden besproken. De correspondentie naar de huisarts/verwijzer zal in het kader van de AVG wetgeving met u worden besproken tijdens het intakegesprek.

In het behandelplan staat een aantal punten:

 • Probleemanalyse
 • Behandeldoelen op korte en lange termijn
 • De therapievorm (CGT of inzichtgevende therapie of eHealth of …
 • Te bespreken onderwerpen en thema’s
 • Startdatum van de therapie en evaluatie momenten.
 • Probleemanalyse (Intake)
 • Behandeldoelen op korte en lange termijn
 • De meest gekozen therapievormen zijn:
  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
  • Oplossingsgerichte Therapie (OT)
  • Inzicht-gevende therapie
  • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
  • Behandelingen via e-Health zijn in combinatie met consulten of therapie ondersteunend. Leverancier van e-Health is Therapieland www.therapieland.nl)
 • Nog relevante te bespreken onderwerpen en thema’s.
 • Terugvalpreventie
 • Effectmeting bij start en einde van de behandeling door een Rating Outcome Monitoring (ROM) instrument (vragenlijst), en bij afronden is er ook een Klant tevredenheidsonderzoek. U bent natuurlijk vrij om deze lijsten in te vullen.
 • Ook zijn er regelmatig evaluatiemomenten tijdens de therapie.

Kwaliteitsstandaarden voor de GGZ

Er zijn wetenschappelijke inzichten over welke behandeling wel en welke niet werkt opgenomen in de kwaliteitsstandaarden van de GGZ. Ik maak gebruik van de kennis uit de volgende GGZ kwaliteitsstandaarden met de kennis over en van u om tot een effectieve en passende behandeling te komen.

Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan wordt een afspraak gemaakt voor het eerste behandelconsult.

Damering Psychologen maakt gebruikt van een elektronisch patiëntendossier (EPD) van de leverancier Intramed www.intramed.nl.