Behandeling in de basis GGZ

Wanneer u door de huisarts of POH-GGZ verwezen bent voor psychische behandeling in de basis GGZ krijgt u van de huisarts een verwijsbrief, of de huisarts heeft u verwezen via ZorgDomein. Dan verwijst de huisarts per e-mail direct naar de psychologenpraktijk. U ontvangt van de huisarts een beschrijving hoe u met de behandelaar in contact kunt komen. Vervolgens neemt u contact op voor het maken van een afspraak.

Damering Psychologen is over het algemeen goed bereikbaar. Echter kan het voorkomen dat de telefoon niet bezet is. Spreek dan een boodschap in. U wordt nog op dezelfde dag teruggebeld. Wanneer u niets inspreekt wordt uw telefoontje niet geregistreerd.

Met ingang van 2022 start het Zorgprestatiemodel voor de GGZ. Dit is een nieuw bekostigingssysteem en het houd in dat er per consult gefactureerd wordt waardoor u meer inzicht krijgt in uw zorgkosten. Voorheen werd er per behandeling gefactureerd. Op de volgende website https://www.zorgprestatiemodel.nl/ kunt u meer lezen over de bekostiging van de GGZ.

Let op: basis GGZ valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst jaarlijks verrekend met uw eigen risico. Wanneer uw behandeling van het ene naar het andere jaar doorloopt worden de gemaakte kosten per jaar in beide jaren verrekend met het eigen risico.

Na verwijzing door uw huisarts kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk om een afspraak in te plannen. U kunt ook kiezen voor het invullen van het digitale aanmeldformulier via deze website. Voor nadere informatie verwijs ik u naar het kopje ‘Aanmelden’. Hier kunt u ook rechtstreeks naar het aanmeldformulier gaan.

Indien het wenselijk is of noodzakelijk kan de partner, familie of een goede vriend bij de behandeling betrokken worden. U kunt dit vooraf of tijdens de behandeling aangeven aan de psycholoog of secretaresse.

Vooraf aan de intake (het eerste consult) wordt u gevraagd een lijst in te vullen. Hierbij gaat het om een voorafmeting van de klachten in het kader van een Rating Outcome Monitoring (ROM). Aan het einde van de behandeling krijgt u de lijst nog eens om deze een tweede keer in te vullen.

Een individueel consult duurt ca. 45 minuten. Voor dossiervorming, het maken van aantekeningen, voorbereiding op de sessie en administratie wordt per consult 15 minuten gerekend. Er is dus sprake van een consult van 60 minuten inclusief administratieve werkzaamheden.