Behandeling in de kortdurende generalistische GGZ

Voor behandeling in de kortdurende generalistische GGZ komen niet alle psychische stoornissen in aanmerking zoals: crisisgevoelige stoornissen, acute psychiatrische stoornissen, psychose, complexe psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie, acute en chronische verslavingsproblematiek en eetstoornissen. De hulpvraag moet passen binnen het kader van een kortdurende generalistisch behandelconcept. Dat houd in dat er doelgericht binnen een beperkt aantal behandelsessies gewerkt kan worden aan de hulpvraag. De verwachting is dat binnen dit kader de hulpvraag beantwoord kan worden.

1. Wanneer u door de huisarts of POH-GGZ verwezen bent voor psychische behandeling in de kortdurende generalistische GGZ krijgt u van uw huisarts een verwijsbrief of uw huisarts heeft u doorverwezen via ZorgDomein. ZorgDomein is een digitaal systeem dat zorgverleners helpt met het vinden, kiezen en regelen van zorg. De verwijzing gaat dan via Zorgdomein direct naar de psychologenpraktijk. U ontvangt van de huisarts een beschrijving hoe u met de behandelaar in contact kunt komen.

2. Na verwijzing door uw huisarts kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk om een afspraak in te plannen. U kunt ook kiezen voor het invullen van het digitale aanmeldformulier via deze website. Voor nadere informatie verwijs ik u naar het kopje ‘Aanmelden’. Hier kunt u ook rechtstreeks naar het aanmeldformulier gaan. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Om de wachttijd tussen aanmelding en de intake te overbruggen krijgt u de e-Health module Eerste Stap naar Herstel aangeboden van Therapieland. 

3. Tijdens de intake wordt uw probleem in kaart gebracht. De intake is tegelijk ook de start van het behandeltraject. Aansluitend zal een eerste indicatie en een voorlopig plan van aanpak met u worden besproken. De correspondentie naar de huisarts/verwijzer zal in het kader van de AVG wetgeving met u worden besproken tijdens het intakegesprek. Wij zijn verplicht bij verwijzing door de huisarts uw huisarts op de hoogte te stellen van de start van de behandeling zonder daar inhoudelijk op in te gaan. Een intake en een individueel consult duurt ongeveer 60 minuten incl. de voorafmeting, dossiervorming, aantekeningen en administratie. Voor de tarieven van de behandeling verwijs ik u naar de pagina op deze website met de huidige tarieven.

Vooraf aan de intake (het eerste consult) wordt u gevraagd een SQ-48 vragenlijst in te vullen. Hierbij gaat het om een voorafmeting van de klachten, dit in het kader van een Rating Outcome Monitoring (ROM). Aan het einde van de behandeling krijgt u de vragenlijst nogmaals om deze voor een tweede keer in te vullen.

4. De behandeling start direct na de intake. Er is geen wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling. Tijdens de afspraak na de intake wordt het behandelplan besproken. De hoeveelheid afspraken die er nodig zijn is afhankelijk van de complexiteit van uw klachten en de snelheid van uw vooruitgang. De vooruitgang kan worden ondersteunt door de modules van Therapieland passend bij uw klachten. De frequentie van de afspraken zal altijd in overleg met u bepaald worden. Na een aantal afspraken zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Indien nodig zullen de afspraken voortgezet worden. Wanneer de behandeling het gewenste resultaat heeft bereikt, zal er nog 1 afspraak worden ingepland om de behandeling af te ronden. Wij streven naar een kortdurende behandeling in de generalistische GGZ.

5. Tijdens de afronding van de behandeling kan het invullen van vragenlijsten (CQI, SQ-48) onderdeel zijn van de afronding. Na het afronden van de behandeling sturen we aan uw huisarts een kort bericht over het beloop van de behandeling en de behaalde resultaten. Dit zal tijdens de afronding besproken worden en nadat u toestemming heeft gegeven worden verstuurd aan uw huisarts.

Indien het wenselijk is of noodzakelijk kan de partner, familie of een goede vriend bij de behandeling betrokken worden. U kunt dit vooraf of tijdens de behandeling aangeven aan de psycholoog of secretaresse.

Aanvullende Informatie:

Gezien het karakter van de praktijk zijn groepssessies niet mogelijk. Voor behandelingen in groepsverband zijn er afspraken gemaakt met collega psychologen/praktijken.

Voor de mogelijke therapieën bij Damering Psychologen verwijs ik u naar de volgende pagina op onze website: Stoornissen en therapieën.

Damering Psychologen is over het algemeen goed bereikbaar. Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 15.00 uur. Mocht de telefoon niet beantwoord worden, spreekt u dan een voicemailbericht in. Wij bellen u binnen 2 werkdagen terug. Wanneer u niets inspreekt wordt uw oproep niet geregistreerd. Het is ook mogelijk een email te sturen naar info@damering.nl. Uw email zal dan binnen 2 werkdagen beantwoord worden.

Het bekostigingssysteem voor de GGZ is vastgesteld in het Zorgprestatiemodel. Op de volgende website https://www.zorgprestatiemodel.nl/ kunt u meer lezen over de bekostiging van de GGZ.

Let op: Een behandeling in de kortdurende generalistische GGZ valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst jaarlijks verrekend met uw eigen risico. Wanneer uw behandeling van het ene naar het andere jaar doorloopt worden de gemaakte kosten per jaar, in beide jaren verrekend met het eigen risico.

Damering Psychologen maakt gebruikt van een elektronisch patiëntendossier (EPD) van de leverancier Intramed www.intramed.nl.

error: Content is protected !!