Informatie over aanmelden

U kunt zich aanmelden nadat u van uw huisarts, bedrijfs- of verzekeringsarts een verwijzing hebt ontvangen voor behandeling in de basis GGZ.
Aanmelding kan digitaal middels het aanmeldformulier op deze website of telefonisch via 070-386 04 08 door in te spreken op het antwoordapparaat, of per email naar info@damering.nl.
Na aanmelding wordt u binnen 24 uur teruggebeld voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Wilt u voor de eerste afspraak het volgende meenemen:

  • de verwijzing van uw huisarts
  • een geldig legitimatiebewijs
  • de zorgpas van uw zorgverzekering
  • uw medicatielijst (indien van toepassing)

Wij vragen u om iets voor aanvang van de intake aanwezig te zijn voor enkele administratieve handelingen en het invullen van een vragenlijst.
Uw aanmelding wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Informatieverstrekking aan derden gebeurt uitsluitend met uw instemming.
U heeft de mogelijkheid een privacyverklaring te tekenen waardoor er geen informatie naar de zorgverzekeraar betreffende de diagnose wordt doorgegeven.