Informatie over aanmelden

U kunt zich aanmelden nadat u van uw huisarts, bedrijfs- of verzekeringsarts een verwijzing hebt ontvangen voor behandeling in de generalistische basis GGZ.
Aanmelding kan digitaal middels het aanmeldformulier op deze website.

Heeft u vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen via 070-386 04 08 of per email naar info@damering.nl.

Wij zijn telefonisch het beste bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.00 uur. Mocht de telefoon niet beantwoord worden spreekt u dan de voicemail in. Wanneer u de voicemail niet inspreekt wordt uw oproep niet geregistreerd.

Na aanmelding wordt u binnen 48 uur teruggebeld voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Wilt u voor de eerste afspraak het volgende meenemen:

  • de verwijzing van uw huisarts
  • een geldig legitimatiebewijs
  • de zorgpas van uw zorgverzekering
  • uw medicatielijst (indien van toepassing)

Wij vragen u om iets voor aanvang van de intake aanwezig te zijn voor enkele administratieve handelingen en het invullen van een vragenlijst.
Uw aanmelding wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Informatieverstrekking aan derden gebeurt uitsluitend met uw instemming.
U heeft de mogelijkheid een privacyverklaring te tekenen waardoor er geen informatie naar de zorgverzekeraar betreffende de diagnose wordt doorgegeven.