Farmacotherapie (advies)

Medicijnen (psychofarmaca) kunnen deel uitmaken van een therapie, maar deze vormen nooit een behandeling die op zichzelf staat. Er wordt gestreefd naar een combinatie van ‘pillen en praten’. Het voorschrijven van medicijnen wordt ingebed in een therapeutisch proces. Wij hanteren een aantal uitgangspunten: hoe minder pillen, hoe beter maar soms zijn medicijnen nodig om een therapeutisch proces mogelijk te maken. Soms kunnen medicijnen het (psycho-)therapeutische proces bevorderen, soms werken ze eerder remmend op het proces. De behandelrelatie tussen psychiater en patiënt is van groot belang.

Klik hier voor de printversie van bovenstaande tekst (pdf).

error: Content is protected !!