Tarieven 2022

Tarieven Nederlandse Zorgautoriteit NZa 2022

Met ingang van 2022 start het Zorgprestatiemodel. Dit is een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ. De belangrijkste wijziging is dat er per consult gefactureerd wordt waardoor u meer inzicht krijgt in uw zorgkosten. Voorheen werd er per volledige behandeling gefactureerd. Op de volgende website https://www.zorgprestatiemodel.nl/ kunt u meer lezen over de bekostiging van de GGZ.

De Nederlandse Zorgautoriteit NZa heeft voor 2022 de volgende tarieven vastgesteld voor de kortdurende generalistische GGZ. De onderstaande codes zijn de door Damering Psychologen meest gebruikte tarieven. Voor de volledige lijst met NZa tarieven verwijs ik u naar de NZa tarievenzoeker https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Wanneer nog geen aanspraak is gedaan op het eigen risico zal altijd eerst het eigen risico worden aangesproken voordat de zorgverzekeraar overgaat tot volledige vergoeding. In 2022 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-. Het eigen risico wordt verrekend per kalenderjaar. Dit betekent dat de verrekening van het eigen risico plaats vind in elk jaar dat u onder behandeling bent.

ProductcodePrestatieMaximumtarief
CO0302Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Diagnostiek 30 minuten101.78
CO0367Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Behandeling 30 minuten85.16
CO0562Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Diagnostiek 60 minuten163.37
CO0627Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Behandeling 60 minuten143.71
OV0018Schriftelijke informatieverstrekking aan derden91.78
OV0007Intercollegiaal Overleg Kort22.18
OV0008Intercollegiaal Overleg Lang67.62

 

Damering Psychologen Particulier Tarieven 2022

Van de volgende producten zijn de tarieven per 1-1-2022 gewijzigd.

Consult psycholoog€ 115,-
Bedrijfs- en personeelsadvies€ 115,-

Wanneer u zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt zijn wij genoodzaakt de kosten van het gemiste consult bij u in rekening te brengen. Wij hanteren hiervoor het particuliere tarief van € 115.00 euro per gemiste afspraak. Niet nagekomen afspraken worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

error: Content is protected !!