Relatietherapie

Verwachtingen
Eén van de onderwerpen waar relatietherapie zich vaak op richt is ‘verwachtingen’. Wat verwacht men van elkaar, en zijn deze verwachtingen realistisch? Wanneer u verliefd wordt op iemand, plaatst u diegene vaak op een voetstuk. Dat voetstuk symboliseert allerlei irreële verwachtingen; hij/zij is perfect, begrijpt mij altijd, zegt altijd de goede dingen, is zo romantisch, enzovoorts. Met zulke verwachtingen is het onvermijdelijk dat uw partner vroeg of laat van dat voetstuk af zal vallen. Ook verwacht men vaak dat de ander wel zal veranderen. Mensen veranderen echter slechts in beperkte mate. Voor veel mensen kan het een moeilijke stap zijn om te aanvaarden dat de ander niet zal veranderen in de prins op het witte paard. Men kan ook verkeerde verwachtingen hebben van relaties in het algemeen (‘in een goede relatie is er nooit ruzie’, of een relatie moet altijd spannend zijn’) of verkeerde verwachtingen van zichzelf, bijvoorbeeld: ‘ik moet altijd zin hebben in seks’.

Communicatie
Ongeacht het doel waaraan wordt gewerkt in de relatietherapie, zal er altijd veel aandacht worden besteed aan de communicatie. Gedrag is door veel zaken te verklaren zoals iemands persoonlijkheid, stemming, biologische aanleg en bedoeling. De belangrijkste uitlokker van voor gedrag is echter interactie, oftewel het reageren op elkaar. Wanneer de onderlinge communicatie niet goed verloopt, kunt u elkaar ook niet duidelijk maken wat u graag anders zou willen zien en wat u wilt bereiken. Communicatie kent twee niveaus: het inhoudsniveau en het betrekkingsniveau. Het inhoudsniveau gaat over wat er letterlijk wordt gezegd. Het betrekkingsniveau gaat meer over de manier waarop iets gezegd wordt, de relatie die u met de ander hebt, en wat u van de ander verwacht. Communicatie op betrekkingsniveau is te herkennen aan de non-verbale communicatie, zoals gezichtsuitdrukking en gebaren. Wanneer mensen ruzie hebben richten ze zich vaak op het inhoudsniveau terwijl het eigenlijk om het betrekkingsniveau gaat.

Klik hier voor de printversie van bovenstaande tekst (pdf).