Mindfulness

Mindfulness is een vorm van meditatie en de focus ligt nadrukkelijk op het hier en nu. Het gaat dus niet om de toekomst of het verleden -want daar kunt u op dit moment toch niets aan veranderen- maar om wat u nu doet en denkt. Mensen zijn geneigd zich zorgen te maken over alles wat nog moet komen of over dingen die geweest zijn, terwijl ze vergeten zich te richten op wat er nu gebeurt. Wanneer u zich richt op wat u nu denkt, doet en voelt, creëert u ruimte en wordt u zelfbewuster. Mensen zijn vaak niet bewust bezig met wat ze op het moment doen. Ook u bent waarschijnlijk wel eens met de auto op de plaats van bestemming gearriveerd zonder bewust met het rijden bezig te zijn geweest. Uw gedachten waren overal behalve bij de weg. Wanneer u vaak in het verleden verkeert met uw gedachten, of juist in de toekomst, kan dit zorgen met zich meebrengen. Volgens de ideeën die bij mindfulness horen, kunnen deze zorgen minder worden wanneer u uw aandacht meer op het hier en nu richt. Iemand die bijvoorbeeld vaak piekert, kan hier veel baat bij hebben.

Mindfulness based cognitive therapy (MBCT)
In het Nederlands wordt dit aandachtgerichte cognitieve therapie genoemd, of kortweg mindfulness. Mindfulness gaat over accepteren, u leert te accepteren dat pijn en verdriet bij het leven horen. In plaats van ertegen te vechten, leert u hoe u hier mee om kunt gaan. Ook mensen met heftige emoties hebben baat bij mindfulness. Door met open aandacht te kijken naar bijvoorbeeld uw angstklachten, zult u ervaren dat u de angst wel degelijk kunt verdragen en dat deze bovendien uiteindelijk vanzelf weer verdwijnt. Natuurlijk is het niet prettig om geconfronteerd te worden met uw angst, maar u zult merken dat u ermee om kunt gaan.

Met opdrachten om op specifieke momenten van de dag uw aandacht volledig te richten op datgene waar u mee bezig bent (tandenpoetsen, eten, autorijden, wandelen enz.), leert u om meer in het hier en nu te leven. Dit is in het begin vaak lastig, maar oefening baart kunst. Een andere oefening, zowel voor bewustwording als ontspanning, is de zogenoemde bodyscan. U begint met de aandacht te vestigen op uw linker grote teen, vervolgens uw andere tenen, uw voet, uw hak, uw enkel en uiteindelijk uw hele lichaam. Ook leert u uw gedachten vanaf een afstand nieuwsgierig en zonder oordeel te bekijken en ze vervolgens los te laten, in plaats van u erdoor mee te laten slepen.

Resultaten
Mindfulness is er voor iedereen, jong of oud, iedereen kan er baat bij hebben. Het is een behandeling waarvan de effectiviteit is aangetoond door wetenschappelijk onderzoek. Mindfulness is de laatste jaren steeds meer in de populariteit gekomen. Het zorgt er niet voor dat uw problemen ineens verdwenen zijn, maar het helpt wel om dingen die niet te veranderen zijn te accepteren. Mensen geven ook aan dat ze dankzij mindfulness minder piekeren, dat ze een betere kwaliteit van leven ervaren en dat ze (extra) kunnen genieten van de kleine dingen in het leven.

Klik hier voor de printversie van bovenstaande tekst (pdf).

error: Content is protected !!