Berichtgeving COVID-19

Het Coronavirus is sterk afgezwakt maar nog niet verdwenen. Net als andere praktijken heeft u als cliënt en ik als praktijkhouder en ook u als cliënt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid de uitbreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Wij hanteren wij op dit moment de volgende adviezen:

  • Kom op tijd en niet vroeger dan de afgesproken tijd.
  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Bij klachten blijft u thuis en doet u een zelftest.
  • Bij besmetting blijft u thuis en is een consult via beeldbellen een mogelijkheid.
  • Wij zorgen voor voldoende ventilatie.
  • Wij blijven op gepaste afstand van elkaar.

Deze maatregelen zullen voor ons allen een bescherming zijn zodat wij ons veilig kunnen voelen en ik mijn dienstverlening voor u kan blijven uitoefenen en gelden tot nader order.

error: Content is protected !!